Další lékaři


MUDr. Jitka Pokorná

Horažďovice


Záchovná a estetická stomatologie

Stomatologická chirurgie

Je specializovaný dílčí obor stomatologie, jehož náplní je diagnostika a chirurgická terapie chorob týkajících se úst a obličeje, včetně úrazů zubů a čelistí. Při úrazu obličeje dochází k porušení celistvosti tvrdých tkání (kostí, zubů) a měkkých tkání s následnými poruchami vzhledu a funkce (poruchy příjmu a žvýkání potravy). Mezi nejčastější úrazy patří zlomeniny horní nebo dolní čelisti, úrazy jsou doprovázeny velmi silnou bolestí, omezením komunikace, změnou tvaru obličeje, poruchou funkce a v neposlední řadě také krvácením. Diagnostika se opírá o anamnézu úrazu, klinické vyšetření a o vyšetření rentgenové. Anamnestické údaje získáváme buď od pacienta, nebo od doprovodu, což bývá častější. Anamnéza by měla být důsledná, podrobná a dobře zdokumentovaná. Výkony ve stomatologické chirurgii. Patří mezi ně komplikované chirurgické extrakce neprořezaných zubů, zubů moudrosti a ponechaných kořenů. Stav, kdy se zub nemůže z nějakého důvodu prořezat, může postihnout jakýkoliv zub, ale u zubů moudrosti je nejčastější. Prořezávání hlavně dolního třetího moláru(zubu) je obvykle spojeno s velkými obtížemi. Prvotní vyšetření zubu moudrosti není bolestivé, stomatolog pohmatem, svými prsty vyšetří chrup. Podle rentgenového snímku upřesní polohu zubu v čelisti a odhadne stav vývoje zubu. Na základě těchto vyšetření je naplánován postup léčby nebo extrakce (trhání) zubu. Ta se provádí buď v lokálním umrtvení, nebo v celkové anestezii pokud se jedná o komplikovaný zákrok. Po zákroku je důležité, aby pacient dostal dávku analgetik ještě před tím, než odezní anestezie. Zabrání se tak prudkému nástupu bolesti obnovených nervů, které byly utlumeny aplikací lokálního anestetika. Nezřídka se provádí resekce kořenového hrotu nebo augmentace úprava kostní tkáně jako příprava pro implantaci. Pokud se plánuje zavedení zubního implantátu delší dobu po extrakci zubu, prakticky vždy se musí přidávat kost umělá, nebo se použije kost pacienta, která je odebírána ze zadní části dolní čelisti. Obě metody jsou odzkoušené celosvětově a je dokumentována jejich plná spolehlivost. Další chirurgická ošetření, která se často provádí jsou tunelizace a nalepení zámku na neprořezané zuby, kyretáž hlubokých parodontálních chobotů s odklopením gingivy, včetně augmentace kostního materiálu. Léčba těchto onemocnění je poměrně dlouhodobá. Nastolení dokonalé ústní hygieny je základním protizánětlivým a protiinfekčním opatřením. Bez ní není žádná naděje na léčebný úspěch.