Odborná stomatologická péče v oboru ortodoncie

MUDr. Radek Kokaisl

Autor: MUDr. Radek Kokaisl

Ortodoncie Praha 10   MUDr. Radek Kokaisl poskytuje odbornou péči v oboru ortodoncie. Specializuje se na léčbu pomocí moderních typů fixních…

Více o autorovi

Ortodoncie je obor stomatologie, který má za cíl upravit anomální postavení jednotlivých zubů a skupin zubů ve vztahu k zubním obloukům, tak aby bylo dosaženo estetického a funkčního výsledku a upravený chrup aby byl esteticky přijatelný k profilu obličeje. Ideálně rovný pravý chrup ve skusu je velmi vzácný. Ortodontické anomálie se vyskytují u jednotlivých zubů, jde o velikost zubu, jeho tvar nebo postavení. U zubních skupin se jedná o obrácený skus, otevřený skus, hluboký skus, převislý skus, zkřížený skus, stěsnání zubů apod. Při na rušení vývoje čelistí mohou vzniknout vrozené vady jako je rozštěp rtů, patra nebo čelisti. U těchto případů je ortodontická léčba nezbytná a nutná, stejně jako po úrazu nebo při velkých nepravidelnostech zubů. Správné postavení zubů u pravidelného chrupu vypadá tak, že ve skusu horní zuby by měly překrývat dolní oblouk U plně prořezaného chrupu by každý zub měl být v kontaktu se dvěma zuby v protilehlé čelisti. Toto pravidlo ale neplatí u prvních dolních řezáků a posledních horních stoliček, protože zde je způsoben posun rozdílnou šířkou prvních řezáků.Než dojde k samotné léčbě, je nutné splnit některá kritéria, což zahrnuje zhotovení rentgenových snímků, zhotovení otisků chrupu a fotodokumentace obličeje. Dále je nezbytné stanovit úplnou a přesnou diagnózu, naplánovat léčbu, podle které se bude postupovat. Postup léčby je vždy předem konzultován s pacientem. Léčebný plán je závazný, změna nastává pouze v případech, že dojde k vážným komplikacím jako je ztráta některého zubu, úraz zubu apod. Důležité pro léčbu ortodontických vad je, zvolit správnou terapeutickou metodu formou fixního nebo snímatelného ortodontického aparátku. Pacient musí být i ortodontistou správně motivován, aby pravidelně docházel do ordinace na plánované kontroly, neboť spolupráce pacienta je při léčbě rovnátky nezbytná. Stejně důležitá je i ústní hygiena, pokud by nebyla dostatečně prováděná, může způsobit i předčasné sejmutí rovnátka a ukončení ortodontické léčby. Léčba fixním aparátkem trvá přibližně dva roky a jak již z názvu vyplývá, jde o rovnání zubů pomocí rovnátek na pevno nalepených na korunky zubů. Po sejmutí rovnátek nastává fáze retenční-stabilizační, ve které je dosažený výsledek léčby udržován. Týž den, kdy je sejmuto fixní rovnátko, pacientovi je nasazen snímatelný aparát do horní čelisti, do dolní čelisti se nalepí retainer, což je tenký drátek, který pacienti u některých ortodontických anomálií musí nosit stále. Jinou variantou je retainer vyrobený z průhledné folie, jeho velkou výhodou je, že není v ústech vidět a ani nenarušuje výslovnost pacienta.