Další lékaři


MUDr. Věra Jahelková

Jindřichův Hradec


Stomatologická chirurgie

MUDr. Zdeněk Linhart

Prostějov


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Rudolf Dušánek

Trutnov 3


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Tomáš Slivka

Praha 10


Ordinace spolupracující s pojišťovnami

STOMATOLOGIE s.r.o.

Brno


Zubní kámen

Dentissimo, s.r.o.

Praha


Stomatologická laboratoř

MUDr. Pavel Krejzlík

Brno


Ordinace spolupracující s pojišťovnami

Maxilofaciální chirurgie

Maxilofaciální chirurgie, v českém překladu znamená ústní, čelistní a obličejová chirurgie. Náplň tohoto oboru tvoří prevence, diagnostika a celá řada dalších chorob spojených s komplikacemi neošetřeného zubního kazu, především jsou to choroby zánětlivého původu, dále pak mezičelistní anomálie, obličejové deformity a porozštěpové vady čelistních kostí, dále léčí nárory v oblasti ústní dutiny, obličeje a krku a konečně také úrazy zubů, měkkých tkání obličeje, obličejové kostry a kostí hlavy. Tento obor se dále dělí na chirurgii dentoalveolární (stomatochirurgie, orální chirurgie), která zahrnuje chirurgické výkony na zubech, alveolárních výběžcích čelistí a na přilehlých měkkých tkáních ústní dutiny. Druhá část specializace se označuje jako chirurgie kraniomaxilofaciální a její náplní jsou složitější výkony na obličejových kostech a skeletu hlavy, na měkkých tkáních ústní dutiny, obličeje a přilehlých oblastech krku a také v oblasti očnice a lební báze. Hlavní výhoda maxilofaciální chirurgie je že nezanechává jizvy na tváři pacienta. Tuto operaci lze použít i k léčbě pacientů s různými vady obličeje jako je např. úprava brady, malé horní nebo dolní čelisti či zlomeniny obličejových kostí zapříčiněné důsledkem nehody a pádů při sportu nebo jiné činnosti. Maxilofaciální chirurgie se běžně používá pro extrakci zubů, ale řeší i stavy poúrazové a estetické. Nedílnou součástí obličejové chirurgie, je diagnostika. Vyhodnocování výsledků pomocí zobrazovacích metod jsou pro tento nepostradatelné. Důraz při léčbě je kladen na použití nejen nové technologie, moderní materiály, větší bezpečnost pacienta a komfort operačních technik, ale také na dostupnost produktů. Využívány jsou 3D modelovací CAD/CAM systémy, matematické modely pro simulaci mechanických vlastností, experimentální zkoušky v biomechanických laboratořích, včetně výroby modelů metodou rapid prototyping. Běžně používanými prvky výroby jsou CNC technologie, plazmové nanášení povlaků, vakuové tepelné zpracování a 3D kontrola. Cílem čelistní a obličejové chirurgie je pozitivně ovlivnit kvalitu pacientova života. Vzhledem k závažnosti onemocnění léčba neznamená vždy úplný ústup bolestí, ale určitě přináší uspokojivé výsledky.