Dentální hygiena

MUDr. Pan Zubař 123 s.r.o.

Autor: MUDr. Pan Zubař 123 s.r.o.

Naše plně vybavená zubní klinika vítá nové pacienty z celé Prahy s otevřenou náručí a volným zubařským křeslem. Již brzy oslavíme 10 letou privátní…

Více o autorovi

Dentální hygiena - utrpení, nebo nutnost?

 

Do nedávna, kdy jsem ve svém okolí zachytil zmínku o stomatologickém výkonu, jsem tento obrat spojoval pouze se zubním kartáčkem, zubní pastou a dentální nití. Protože jsem příliš mnoho o dentální hygieně nevěděl, přesněji řečeno nic, rozhodl jsem se zjistit více a následně se s Vámi podělit o své čerstvě nabyté poznatky. Svoji pozornost věnuji nejprve těm, kteří tyto zákroky vykonávají, pak se podíváme, kde tuto činnost vykonávají, kolik to stojí, co vše to obnáší, jaké jsou zkušenosti lidí, a pak se trochu společně zamyslíme.

 

Historie dentální hygieny

Prapůvodní kořeny dentální hygieny lze pozorovat již v pátém století před naším letopočtem, kdy zákroky náležící dnešním stomatologům vykonávali klasičtí lékaři. Pokud věnujeme bádání více prostoru, zjistíme, že první dochovaná zmínka o stomatologovi-Hesi-Reovi hovoří v souvislosti s třetím tisíciletím před naším letopočtem. Archeologická objevy dokazují, že již v té době byly používány předměty dentální hygieny nám podobné například malé nůžky, pinzety či párátka. Nejstarší stomatologická dokumentace, mapující péči o chrup, způsob ochrany a zákroky, byla lokalizována na území Sumerské říše tj. dnešní Střední východ. Na konci druhého tisíciletí před naším letopočtem, v období řecké a římské říše bylo zubní lékařství spojováno s vírou a magií resp. jejich bohem Asklépoisem,starověkým bohem medicíny a uzdravování. Polovina prvního tisíciletí před naším letopočtem v oboru medicíny patřila Hippokratovi, který ústní hygienu pečlivě dodržoval. Škrabku na zuby podobnou té dnes používané přidal Aristoteles.  Johanes Arancula v patnáctém století našeho letopočtu vytyčil pravidla pro dodržování ústní hygieny, která jsou dnes považována za základ prevence onemocnění zubů a dásní.

 

Dentální hygienička

Vzdělání dentální hygienista získá na vyšších odborných školách. Studium probíhá prezenční či distanční formou v délce tří let. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a praxe v oboru v délce jednoho roku. Dentální hygienu lze také studovat na vysokých školách, kde tento obor je studován v délce tří let respektive šesti semestrů zakončených státní zkouškou a následným získáním titulu Bc. Po úspěšném absolvování může svoji praxi v zubní ordinaci dentální hygienista/ka vykonávat pouze ve spolupráci se stomatologem. Náplní práce podle § 3 odst. 1 zákona č. 424/2004 Sb.:

vychovává a instruuje pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu

stanovuje úroveň individuální hygieny

provádí nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontroluje jejich účinnost

provádí kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a racionální výživu.

Dentální hygienistka se pod odborným dohledem zubního lékaře podílí na profylaxi onemocnění ústní dutiny, včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména provádí v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti, provádí otisky chrupu, odstraňuje zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leští povrch zubu profylaktickými materiály, odstraňuje subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby, provádí ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky, provádí odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní, provádí odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy,

informuje ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučuje kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících. Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře provádí pečetění fisur,aplikuje povrchovou anestézii pro povrchové znecitlivění dásní. Dentální hygienistka provádí pod odborným dohledem zubního lékaře činnosti zubní instrumentářky podle § 37.

 

Kdo provádí vyšetření parodontu, kde ho kdo provádí?

Toto vyšetření provádí buď již zmíněná dentální hygienistka nebo stomatolog, který absolvoval kurz nový trend. Smyslem tohoto vyšetření je včasné odhalení parodontitidy, neboť je dokázáno, že je častější příčinou ztráty či nevratného poškození chrupu nežli zubní kaz. Smyslem stomatologie a všech jejich elementárních částí je více zachování původního chrupu, nežli nahrazování novým.

Zubní hygiena poskytována většinou v zubních ordinací má různé nástroje, jak komplexně vyšetřit dutinu ústní. Dentálním hygieničkám je velice nápomocná takzvaná kalibrovaná sonda pomocí níž se měří prostor mezi zuby a dásní-prostor nazývaný kapsa nebo také chobot. Za pomoci několika indexů dentální hygienička či stomatolog poznají poškození dásně a parodontu, úroveň ústní hygieny a poslouží k výběru vhodné terapie a motivace.

CPI TN (Community Periodontal Index of Treatment Needs ) - index pro potřebu parodontologického ošetření - povinný při vstupním vyšetření Index slouží pro zjištění stupně onemocnění parodontu a následné terapie. Provádí se tak, že ošetřující zavede sondu u každého zubu pod okraj dásně a zjišťuje tak krvácení, zubní kámen, mělké nebo hluboké choboty. Hodnotí se 5-ti stupni:

0 - zdravý parodont
1 - objeví se krvácení
2 - přítomnost zubního kamene
3 - kapsy(choboty) do hloubky 5,5 mm
4 - kapsy (choboty) hlubší jak 6 mm

Podle stupně postižení určí ošetřující další terapii.

PD (Probing Depth ) - Měření hloubky parodontálních kapes Toto vyšetření slouží k přesnému zdokumentování a změření parodontálních kapes a tím umožňuje přesné stanovení diagnózy.

0 - 2 mm - zdravý parodont
3 - 4 mm - rané stádium parodontitidy
4 - 5,5 mm - střední stádium parodontitidy
6 a více mm - pokročilé stádium parodontitidy

 

Co vše mne čeká v ordinaci zubního hygienika?

Pravděpodobně nás budou čekat následující kroky, některé příjemnější, některé nepříjemné.

  • instruktáž ústní hygieny a její nácvik
  • odstranění zubního kamene ručně nebo ultrazvukem,
  • odstranění pigmentací
  • leštění depurací nebo AirFlow
  • bělení zubů různými technikami (laser, peroxid)
  • pečetění fisur
  • ošetření citlivých krčků
  • lokální fluoridace zubů
  • aplikace dentálních klenotů

Zkusím vybrat tři z těch zajímavějších metod ošetření chrupu.

 

Odstranění zubního kamene ručně

Nástroj, který slouží k odstranění zubního kamene, připomíná zlehka ty, které byli objeveny již několik tisíc let před naším letopočtem. Dnes jsou samozřejmě modernizovanější a mají podobu háčku, který se zasekne pod zubní kámen a tahem jej odstraní. Hlavní výhodou této metody je důkladnost, je vhodná primárně pro mezizubní prostory. Nevýhody může představovat časová náročnost a vysoké požadavky na zkušenost a šikovnost zubní hygienistky.

 

Odstranění zubního kamene ultrazvukem

Ultrazvukový přístroj přenáší přes koncovku ultrazvukové vlny na vrstvy zubního kamene a tak je rozbíjí. Pro dokonalé odstraňování zubního kamene by mělo být ošetření dokončeno ručními nástroji.Ultrazvukové přístroje se dají používat pro odstraňování jak supragingiválního (naddásňového) zubního kamene, tak subgingiválního (poddásňového).

Výhody této metody ošetření jsou především časová nenáročnost a pro ošetřujícího je to poměrně nenáročná metoda.

Nevýhody této metody tkví hlavně v nutnosti dostatku zkušeností ošetřujícího pro dokonalé odstranění veškerého zubního kamene, nutnost neustálého měnění koncovek při subgingiválním (poddásňovém) ošetření a možná citlivost zubů při ošetření.

 

Odstranění zubního kamene AirFlow metodou

Jde o mechanický princip založený na velmi jemném pískování a leštění zubů. Pískování odstraňuje pomocí mikročástic jedlé sody nebo glycínu, hnaných proudem vzduchu a vody usazeniny z povrchových částí zubu.
Pacienta tento zákrok nijak nezatěžuje a není nepříjemný. Hlavní výhodou AIR FLOW je, že odstraníme pigmentace i z mezizubních prostor, které nejsou běžným způsobem ošetření dostupné.

 

Zkušenosti  z okolí

Protože jsem takřka nic z toho, co jsem zjistil, neznal, rozhodl jsem se udělat menší anketu mezi svými přáteli na téma dentální hygiena. Před interpretací některých zjištěných faktů bych rád řekl, že nad tímto krokem přemýšlím i poté, co jsem se dozvěděl více informace dentální hygieně.

V první řadě jsem byl takřka všemi důsledně poučen o nutnosti neunáhleného výběru, který by měl být založen na referencích bývalých či stávajících pacientů. Tento krok je podle některých stěžejní  v následné míře pociťované bolesti. Předpokládám, že diskutovat na téma - příjemné, nepříjemné, nemá příliš valný smysl. Ruku na srdce, kdo rádi chodíte ke stomatologovi na preventivní kontroly, na zákroky či dobrovolně na dentální hygienu? Ano, u poslední položky nás snad v brzké době bude více, neboť bychom si měli uvědomit, že vlastní-původní chrup našemu zdraví svědčí mnohem lépe.

Dozvěděl jsem se tedy v první fázi, že mě nic příjemného nečeká, v druhé fázi jsem byl upozorněn na dobrý výběr, abych v následujících chvílích vyslechl výpovědi člověka, který tento zákrok nazval nelidským. Připouštím tudíž, vážení přátelé, že pokud se odhodlám podstoupit tuto proceduru, podám Vám o ni ty nepravdivější údaje, avšak doufám, že výpovědi mých kamarádů nemají charakter strašáka. Jen apelují na to, abyste u svého zdraví dbali na prevenci a výběr kvalitní péče. Přeji Vám hodně málo zubního kazu a příjemný  den.