Další lékaři


MUDr. Zita Ripková

Smolkov


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Zuzana Halířová

Přerov


Stomatologie pro dospělé

MUDr. Rudolf Dušánek

Trutnov 3


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Jarmila Šopíková

Uherský Brod


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Helena Mikulíková

České Budějovice


Záchovná a estetická stomatologie

Mgr. MUDr. Gabriela Matinová

Brno


Ordinace spolupracující s pojišťovnami

Adámková - stomatologie s.r.o.

Hradec Králové


Záchovná a estetická stomatologie

Zubní péče s.r.o.

Praha 4


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Vladimír Dudek

Havířov


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Jitka Pokorná

Horažďovice


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Sylva Stejskalová

Praha 6


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Jan Stuchlík

Praha 8 - Karlín


Záchovná a estetická stomatologie

MediDent Clinic s.r.o.

Praha 4-Chodov


REGISTRUJE NOVÉ PACIENTY

Stomatologická pohotovost

Zubní pohotovost vyhledávají pacienti s bolestí zubu v době, kdy skončily ordinační hodiny v zubních ordinacích. Pokud zub nepřestává bolet a je noc, sobota nebo neděle, má každý možnost si najít pohotovost co nejblíže ke svému domovu. A to na webu Česko stomatologické komory. Zároveň lze tady najít i seznam zubních lékařů, kteří stále ještě přibírají pacienty. V některých regionech je zubní pohotovost v nemocnicích, někde ji poskytují zubaři ve svých ordinacích a ve službách se střídají. Pokud lidé neví, kde je jejich nejbližší zubní pohotovost a budou ji hledat na webových stránkách, tak určitě než se do ordinace vypraví, by měli předem zatelefonovat. Může se totiž stát, že zubař, který měl mít službu, náhodou onemocněl, nebo je v čekárně více pacientů. Sestra sdělí přibližný čas, kdy se pacient na pohotovost může dostavit. Je to pro něj jistě lepší, čekat s nemocným zubem doma, v příjemném prostředí, než v čekárně mezi ostatními nemocnými pacienty. Přehled zubních pohotovostí je k dispozici na www.dent.cz Zubní pohotovostní služba v žádném případě není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které si lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Zubní pohotovostní služba není určena pro poskytování péče ani při stavech, kdy jednání pacienta ohrožuje jeho samotného nebo personál pohotovostní ambulance. Zubní výkony prováděné na pohotovosti. -Extrakce – trhání zubu - je chirurgický výkon v dutině ústní, který se provádí v místní anestezii (znecitlivění). V pooperačním období mohou nastat různé komplikace a poruchy hojení. Riziko vzniku těchto komplikací lze však významně redukovat dodržováním jednoduchých režimových opatření. Ihned po vytažení zubu dostane pacient do úst tampon „do skusu“. Ten má zabránit krvácení bezprostředně po výkonu. Tampon je nutné ponechat v ústech cca 15 minut. Po vytažení zubu se běžně objevuje pooperační bolest, případně otok. Pro zmírnění těchto jevů je vhodné si ještě před odezněním anestezie vzít běžný lék na bolest a chladit tvář v místě zákroku. Případný otok se začíná vstřebávat nejčastěji už druhý den po výkonu, bolest bývá bez problémů zvládnutelná běžnými volně dostupnými analgetiky. Po zákroku ani den následující se nedoporučuje vyplachovat ústa ani kloktat, aby se neporušila krevní zátka v ráně, která je velmi důležitá pro bezproblémový průběh hojení. Druhý den po výkonu je vhodné začít vyplachovat ústa bylinnými nálevy jako jsou řepík, šalvěj, heřmánek. -Čištění kořenových kanálků: předpokladem úspěšného ošetření je řádné pročištění kanálků a jejich následné hermetické uzavření nemocného zubu s jeho následným zaplněním, aby se zabránilo dalšímu průniku bakterií do parodontu cestou zubního kanálku. -Resekce zubu - jedná se o chirurgický výkon, během kterého zubní lékař odstraní hrot kořene zubu. Dále dojde k vyčištění a vyplnění zubu směrem od hrotu kořene. K resekci zubu se přistupuje, někdy i po odborném ošetření, kdy přetrvává zánět v kosti. Po ošetření na pohotovosti je nezbytné se v co možná nejkratší době se dostavit ke svému stomatologovi. Zákrok na pohotovosti je pouze prvním ošetřením. Aby došlo k dokonalému uzdravení zubu, je nutné podstoupit doléčení. Regulační poplatek za návštěvu pohotovosti. Výše regulačního poplatku je stanovena na 90 Kč za využití zubní pohotovostní služby nebo v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu. Regulační poplatek za využití pohotovostní služby se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče.