Zubní vrtačka na ústupu novým technologiím

MUDr. Pan Zubař 123 s.r.o.

Autor: MUDr. Pan Zubař 123 s.r.o.

Naše plně vybavená zubní klinika vítá nové pacienty z celé Prahy s otevřenou náručí a volným zubařským křeslem. Již brzy oslavíme 10 letou privátní…

Více o autorovi

 

Nejpřevratnějšímu vynálezu stomatologie svítá na horší časy aneb zubní vrtačka na ústupu novým technologiím ?

 

 

Zaslechneme - li v zubní ordinaci vysoký, monotónní zvuk, jen málokdo z nás se alespoň ve skrytu srdce nezačne bát následujících okamžiků. Studený pot se pomalu rozlévá po čele, ruce povětšinou křečovitě sevřené a odpovědi na otázky pana stomatologa jsou minimáln

ě roztřesené. Nám,které tyto pocity provází každou návštěvou zubaře, snad svítá naděje. Moderní technologie posouvá Všechny vědní obory, které se týkají medicíny, mílovými kroky kupředu. Kdo na nás vlastně vymyslil tento, z mého pohledu mučící nástroj, jaké je jeho historie od nejstarších k nejnovějším přístrojům a kdy nás čeká nová - ne tolik invazivní metoda opravy a zacelování zubů.

 

První zubní vrtačky

 

Ve Mezopotámii byli za původce kazů v zubech považováni červi, kteří museli být vyhnáni. Zuby se jen utěsňovaly a nebo vypalovaly žhavými dráty. Předchůdci zubní vrtačky by spíše patřili do rukou řezníků, tesařů, kameníků a truhlářů. Ostré špičaté nástroje do různých profilů tvarované. V antickém Řecku zažívá stomatologie obrovský rozkvět. Vynález anestezie s rostoucím 
fyziologickým věděním umožnil provádět i složitější operace. Zvýšení zubní hygieny, vynález zubního kartáčku a zubní vody plodil své dozajisté chutné ovoce.

První zubní vrtačka byla popsána francouzským stomatologem Pierrem Fauchardem roku sedmnáct set dvacet osm. Jeho vrtačka byla strunou nataženou přes válec  poháněna lidskou energií. Vrtačka nedosahovala příliš vysokých rychlostí a říkalo se, že pacienti Pierr a Faucharda velice trpěli při jeho léčbě. 
Více jak sto let trvalo, nežli bolest způsobena vrtáním zubů byla umírněna na základě vynálezu zubní vrtačky na nožní pohon amerického zubaře Jamese Morrisona . Tato vrtačka se stala velice rychle oblíbenou a rozšířenou po celém světě a byla používána až do období kolem druhé světové války.

Po druhé světové válce se vývoj zubní techniky jal velice rychlého rozmachu. otevření trh
ů a snaha oživit světovou ekonomiku úzce korespondovala s vyššími nároky na pohodlí, po kterém obyvatelstvo prvního a druhého světa čím dál tím více toužilo. Potřeby a rostoucí možnosti populace zavdaly ke vzniku elektrických vrtaček. Veliké a ne moc vzhledné stroje s otáčkami dosahujícími až hodnot čtyři tisíce byly veliké, ale hlavně velice drahé. Umisťovány původně na zdech nebo ve skříních ordinací .

Padesátá a šedesátá léta dvacátého století se nesla ve znamení druhé vlny silného vývoje, jež sebou přinesl pro některé z nás tak strašidelný zvuk, kterým je zvuk turbínkou poháněné vrtačky a mirkomotorové vrtačky.

Mikromotorová vrtačka je schopna dosáhnout maximálně čtyřiceti tisíc otáček za minutu. Skládá se z elektrického vysokootáčkového mikromotoru a násadce, jež je opatřen buď rovným či kolénkovým systémem pro připojení nástrojů. Tento typ vrtaček se nejčastěji používá k obrušování korunek zubů. Nástroje připojované pomocí rychloupínací hlavice jsou nejčastěji: vrtáček,, frézka,kartáček či brousek. Tyto vrtačky díky své rychlosti bezesporu nejsou vhodné pro hluboké vrtání, kdy by se zákrok neúměrně prodlužoval a popálit, či dokonce zapříčinit vznik praskliny zubní korunky.

Turbínková vrtačka je poháněna stlačeným vzduchem proudícím do vzduchové turbínky, která ač je rozměrů miniaturních, dosahuje velice příznivých výkonových hodnot osmnáct wattů. Tyto hodnoty dokážou rozpohybovat nástroj upevněný na násadci až na osm set tisíc otáček za minutu. Průměrná rychlost turbínkových vrtaček se pohybuje okolo dvou až čtyř set tisíců otáček za minutu. Díky těmto rychlostem se hodí k hlubším vrtáním nebo frézování - ošetření kazů, tvorby prostupů k otevření dřeňové dutiny zubu. Otáčky těchto vrtaček bývají konstantní a vyžadují chlazení nástroje vodními aerosoly , jež hlídá elektronická stomatologická soustava. Při lokálním umrtvení probíhá zákrok velice rychle a za intenzivního chlazení povětšinou relativně bezbolestně. Chlazení je vždy nutné a povinné, mohlo by dojít nejen k poškození nástroje, nýbrž i k poškození zubu. Významným hráčem na poli turbínkových zubních vrtaček je česká německá firma KaVo.

 

Laserové zubní vrtačky

 

Nezadržitelný vědecko-technický pokrok s sebou přináší stále nové možnosti. technologie, které byly vyvíjeny pro kosmické, armádní a hi-tech účely jsou postupně implementovány s již známými postupy a stroji, k zlepšení našeho života a tento trend se dotýká i stomatologie. Laserová vrtačka, jež byla vyvinuta za účelem bezbolestného ošetření využívá k vytvoření laseru paprsku oxid uhličitý nebo YAG laser, by se v následující dekádě měla stát nedílnou součástí zubních ordinací. Ošetření laserovým paprskem je neinvazivní, nezatěžuje pacienta takřka žádnou bolestí či nepříjemnými pocity. Tudíž není potřeba využívat anestetika. Tento způsob zákroku nevyvolává takřka žádné vibrace, kterými mohou být poškozeny zubní nervy. 
Jedním z výraznějších problémů ovšem může být nejen vysoké pořizovací náklady-dosahující až padesáti tisíc dolarů, ale také prozatímní neochota pojišťoven tyto zákroky hradit, tudíž může zákrok pacienta vyjít až na několik tisíc korun. Pacienti, kteří  zákroky pomocí laseru podstoupili, ovšem shodně chválí tento typ zákroku i přes vysokou cenu.

 

 

Ozonem nejen k odrážení slunečních paprsků.

Ozonem také k odrážení kazů.

 

Tento způsob léčby je především nástrojem prevence. Na rozsáhlé zubní kazy, které deformují jednotlivé části zubů není vhodný.  Zubní kaz je pomocí laserové fluorescence nejprve odhalen. Na ústa se následně nasadí nástavec, který se může svou podobností jevit jako boxerský chránič zubů, nebo nástavec na jeden zub, do něhož se napustí ozon s hojivými účinky. Aplikace ozonu
trvá přibližně čtyřicet až šedesát vteřin opakovaná dvakrát v rozmezí čtrnácti dnů. Ozon je již ze své podstaty plyn s výraznou desinfekční schopností podporující rychlé hojení.  Nezanedbatelné náklady na pořízení blížící se k dvaceti pěti tisícům dolarů tento přístroj dělají relativně nákladným na pořízení.

 

Nám, kteří se návštěvy tech, kterým říkáme stomatolog, zubní lékař nebo zubař, přesto bojíme, účinně a dlouhodobě vyhýbame, nezbývá nic jiného, nežli pevně doufat, že se zdravotní pojišťovny rozhodnou pro svítající naději neinvazivní  metody léčby chrupu pomocí laseru, ozonu či speciálních gelů nepotřebujících vrtání. Správná a pozorná péče o chrup vám pomůže snížit potřebu a četnost návštěv zubaře. A pokud už musíme tuto ne až tak oblíbenou návštěvu vykonat, představujte si, že možná dnes je to naposledy než se objeví v ordinaci vašeho zubního lékaře laserová vrtačka.

 

katalog-stomatologu.cz