Příčiny ortodontických vad a jejich prevence

MUDr. Radek Kokaisl

Autor: MUDr. Radek Kokaisl

Ortodoncie Praha 10   MUDr. Radek Kokaisl poskytuje odbornou péči v oboru ortodoncie. Specializuje se na léčbu pomocí moderních typů fixních…

Více o autorovi

Ortodontické vady vyplývají z velikosti zubů, postavení a vztahu jednotlivých zubů, zubních oblouků a čelistí. Existuje mnoho příčin, proč tyto vady vznikají, ale také se stane, že příčinu není možné identifikovat, neboť se důvody často kombinují. S určitostí lze ale říci, že hlavní příčinou může být jak dědičnost, tak příčiny, které se projevují v průběhu raného dětství a v pozdějším období.Velkou roli při vzniku ortodontických vad hraje, tak jako ve všem, genetika, kdy dítě po předcích dědí tvar zub, jejich počet, velikost, také tvar čelistí i směr prořezávání chrupu. Velmi často se podobné anomálie pak projevují u sourozenců i rodičů. Jde zejména o převislý skus a také postavení jednotlivých zubů. Mezi genetické vady patří i rozštěpy rtů a čelistí i patra. V dětském období vznikne ortodontická vada většinou ze zlozvyku, kdy si malé dítě dumlá prsty nebo dlouho používá dudlík. V tomto případě dochází k narušení růstu horních řezáků a ke vzniku otevřeného nebo zkříženého skusu.Ortodontická vada může vzniknout i při špatném ústním dýchání, kdy z nějaké příčiny je omezeno dýchání nosem.Další příčinou křivých zubů je ztráta dočasného nebo stálého chrupu, ke které může dojít z různých důvodů. Většinou ale jde o zubní kaz nebo úraz. Prevencí ztráty zubů v dětském věku, je pečlivě prováděná zubní hygiena, jen tak je možné snížit riziko vzniku zubního kazu. Pokud dojde k předčasné ztrátě dočasného, tedy prvního zubu, může dojít k posunu ostatních zubů, což znamená ztrátu místa pro růst stálého zubu, který se pak prořezává nesprávně do zubního oblouku. V horním oblouku je riziko stěsnání zubů mnohem větší než v dolní čelisti. Při předčasné ztrátě stálého zubu se sousední zuby sklání do vzniklé mezery a pokud dojde ke ztrátě více zubů, nastává riziko, že může dojít ke zmenšení zubního oblouku. Ortodontické anomálie vznikají i v důsledku různých úrazů chrupu, u dětí často dochází k ulomení zubu a pokud by nebyla včas zahájena potřebná léčba, je ohrožen růst čelisti.Zuby, u kterých se projevuje jejich poškození, mají jiné zabarvení i tvar, někdy se stává, že k prořezání zubů nedojde, pak je třeba důvod zjistit na základě diagnostiky provedené RTG snímkem.Vadný růst chrupu způsobuje v životě dětí i dospělého člověka jednak problémy funkční, které se projevují při žvýkání potravy, dýchání nebo mluvení, dále jsou to důvody zdravotní, kdy dochází k přetížení zubů, což může být důvodem jejich ztráty a v neposlední řadě jsou to důvody estetické, neboť i sebehezčí úsměv pokazí nerovný a nepravidelný chrup.