STOMATOLOG

MUDr. Miroslava Navrátilová

Autor: MUDr. Miroslava Navrátilová

  Ordinace pratkického lékaře stomatologa.

Více o autorovi

Leonardo da Vinci : Nejrychleji se rodí strach!

 

     Než se dostaneme k pojmu stomatologie – stomatolog, všimneme si obecné historie tohoto vědního oboru. Ve starověku, především v antice, patřil k dokonalé kráse také dokonalý chrup. Bohužel s nástupem křesťanství tento trend zmizel a byl dočasně nahrazen péčí o duši a tělesná schránka, včetně dutiny ústní  byla spíše opomíjena. Rozvoj stomatologie, tehdy zubařství, nastává až v dobách renesance, kdy dochází ke znovuobjevení lidské krásy, jejíž součástí byl i chrup. V 17. století již Japonci znali částečné protézy s dřevěnou bází a zuby ze slonoviny nebo mramoru. V první polovině 19. století se jako zboží na trhu, objevily lidské zuby. Byl to tehdy vzácný artikl a pro chudé lidi možnost přivýdělku. Zubní lékaři tehdy kupovali od lidí vytržené zuby a začali je používat k výrobě zubních náhrad. Největším zdrojem této doby bývala bitevní pole.  Postupně docházelo k vývoji v oblasti zkoumání, které šlo ruku v ruce s vývojem techniky a pomůcek používaných ve stomatologii.

     Stomatologie je dentální věda, která pojednává o umístění a funkci zubů, včetně  jejich podpůrných tkání. Lékař stomatolog bývá označován jako zubní lékař, někdy mylně jako dentista. Slovní výraz dentista je pro dnešní dobu nesprávný, neboť se používal v době do 50tých let 20. století. Podle českého zákona o vysokých školách stomatologovi náleží titul Mudr. Obor stomatologie je u nás jediným lékařským oborem, který má specializovanou náplň již od svého počátku. Proto je výuka zaměřena na výkon odborné lékařské praxe již od prvních ročníků. Po úspěšném absolvování studia je lékař plně způsobilý k samostatnému výkonu praxe, tak jak je uvedeno v zákoně č. 95/2004Sb. a pozdější vyhlášky č.233/2008Sb.

     Stomatolog, který svoji činnost vykonává na Stomatologické klinice, poskytuje pacientům specializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí ústní dutiny, ať již se jedná o případy zánětlivé, úrazové, nádorové či estetické. Péče je zde pacientovi poskytována v širokém spektru, jak v režimu ambulantním, tak i hospitalizačním. Stomatolog, který svou činnost může vykonávat právě na stomatologické klinice, získává specializovanou kvalifikaci v ortodonci a klinické stomatologii. V rámci komplexní péče pacienta, stomatolog kliniky úzce spolupracuje i s ostatními pracovišti jako jsou traumatologie, pediatrie, chirurgie, kardiochirurgie, infekční nemoci, radiodiagnostika a onkologie.

     Při první návštěvě stomatologa v jeho ordinaci, kam bychom mimo jiné měli všichni zavítat v rámci preventivní prohlídky, nejméně dvakrát za rok, se při prvním vstupním vyšetření stomatolog informuje na všeobecná onemocnění, protože mnohá z nich mají velice úzký vztah i k ošetřování ve stomatologické ordinaci. Stomatolog se zajímá, zda nemáte vysoký tlak, cukrovku, různá infekční onemocnění, ale i na možné předešlé operace. Neméně důležitá je i informace, zda pacient netrpní alergií např. na znecitlivující látky, antibiotika, na léky proti bolesti apod. Jako další stomatolog vyhotoví rentgenový snímek buď ortopantomogramem a nebo snímky všech zubů na malé rentgenové snímky. Tato metoda se nazývá rentgenový status. Ortopantomogram mu umožní ohodnotit kromě kazů, korunek a stav kořenů rovněž případný zánět, lidově řečeno váček. Pomocí skusových snímků odhalí i skryté kazy, které bývají neviditelné a mohou opravdu nepříjemně překvapit. Stomatolog by měl zkontrolovat stav sliznic celé ústní dutiny i jazyka. Dále sleduje stav paradoxu, což je struktura obklopující zub, pokud zjistí zubní kámen, ten většinou odstraní ihned. Na základě tohoto prvního vstupního vyšetření, sestaví stomatolog nutné preventivní a léčebné výkony, spolu s pacientem sestaví časový a finanční plán celého budoucího ošetření. Při projednání tzv. finančního plánu, stomatolog svého pacienta seznámí s tím, na co má v rámci stomatologického ošetření nárok a za co si musí připlatit. I to je součást jeho lékařské péče. Stomatolog by vždy, v zájmu pacienta, jej  měl informovat o tom, zda on sám má uzavřenou platnou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Někteří stomatologové smlouvy se ZP uzavřeny nemají, u těchto si pacient hradí vše. Jsou ale pacienti, kde hlavní úlohu hraje velká důvěra ve svého lékaře a tito pacienti jsou ochotni za své ošetření zaplatit i nemalé částky. Stomatologové, kteří mají uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, dostanou zaplaceno za preventivní prohlídky u dospělých dvakrát za rok, za zhotovení rentgenových snímků, trhání zubů a mnoho dalších výkonů, které jsou specifikovány jako standardní. V dnešní době mají mnozí stomatologové takové vybavení a znalosti, které se rovnají světové úrovni, tak že si mohou dovolit nabídnout svým pacientům nadstandardní ošetření špičkové kvality. Pro spoustu občanů je však toto ošetření finančně náročné, tak že jen oni se mohou sami rozhodnout, zda tuto nabídku přijmou a nebo zůstanou u standardu, který nabízí zdravotní pojišťovny. Správný stomatolog by měl vždy dát pacientovi možnost výběru ošetření, vše mu vysvětlit, jak výhody, tak nevýhody, ale samozřejmě i finanční náročnost, neboť vzájemná komunikace a důvěra vede k oboustranné spokojenosti. Velmi důležitá je i týmová práce v ordinaci stomatologie, neboť pacient citlivě vnímá přístup nejen lékaře, ale i sestry, proto je velmi důležité, aby oba vystupovali s vysokou dávkou profesionality a na venek působili jako perfektní tým. Větší stomatologické ordinace mívají svoji vlastní stomatologickou laboratoř. I zde je velmi důležitá  maximální spolupráce tohoto týmu, neboť výsledkem jejich společné práce je v konečném důsledku spokojený pacient, který odchází z ordinace s perfektní zubní náhradou.

     Při soukromé praxi ve své ordinaci stomatolog poskytuje základní zubní péči pacientům široké veřejnosti. Poskytuje profesionální stomatologickou péči konzervační stomatologie a zubní protetiky i lékařskou péči zaměřenou na estetickou stomatologii. Konzervační stomatologie se zabývá prevencí vzniku zubního kazu a pokud už zubní kaz vznikne, tak způsoby jeho ošetření. Protetické ošetření stomatolog provádí individuelně a vychází z aktuálního stavu chrupu. Typy protetických náhrad mohou být odlišné jak v použití  zubního materiálu, tak samozřejmě i finančně, neboť tento druh ošetření je zdravotní pojišťovnou hrazen pouze u některých druhů protetických náhrad.  Estetická stomatologie je speciálním ošetřením chrupu a jejím cílem je, aby finální výsledek rekonstrukce zubu byl takřka nerozeznatelný od vlastních zubů. Díky použití nejnovějších metod a materiálů může stomatolog provést úpravu zubů tak, že rozdíl je takřka neznatelný. K přesnému určení barvy zubu při estetické rekonstrukci a bělení zubů využívá stomatolog spektografický přístroj. Bělení zubů je proces zesvětlení, není škodlivé a je prováděno přímo stomatologem. Před tímto zákrokem je ale nutné, aby stomatolog svého pacienta řádně vyšetřil a poté se rozhodl o postupu. Ještě před samotným procesem bělení zubů je nutné, aby lékař ošetřil případné kazy. 

     Kromě prevence a ošetření zubů někteří stomatologové nabízejí tzv. doplňkovou péči. Jedním z příkladů je užívání speciálních chráničů zubů, které využívají zvláště sportovci, nebo to mohou být ozdobné kamínky usazené do zubní plošky. I skřípání zubů (bruxismus) může být diagnózou pro pacienta velmi nepříjemnou, neboť může dojít k trvalému poškození zubů. V tomto případě stomatolog doporučuje chrup chránit speciální dlahou. Takže i doplňkovou péčí, kterou Vám somatolog navrhne, můžete kromě prevence, svůj chrup rovněž předem chránit.

     Základním prvkem ve vybavení stomatologické ordinace je tzv. zubní souprava jejímž základním prvkem je polohovací křeslo pro pacienta, ve kterém může být pacient ošetřen v sedě nebo v polosedě a u časově náročných výkonů i v leže. Možnost dokonalého nastavení polohy pacienta, umožňuje stomatologovi mít dokonalý přehled a přístup k ošetřovanému místu v ústech. Další součástí této soupravy je panel lékaře a jeho zubní asistentky, energoblok, plivátko a rameno s operačním světlem. Nemálo důležité je i ostatní vybavení ordinace. Na pacienty velmi dobře působí pastelové barvy na stěnách i na nábytku. Všude bílá barva, která je především stále uplatňována v nemocničních zařízeních, pacientovi na jeho vnitřním klidu moc nepřidá.

     Asi by se patřilo říci, že dobrý stomatolog s vlastní ordinací musí být také sám sobě  dobrým managerem. Měl by si připravit rozvahu na vývoj v ekonomické a sociální oblasti pro několik budoucích let. V sociální oblasti by si měl položit otázku, jaké budou demografické trendy v následujících letech, které věkové skupiny budou narůstat, které naopak snižovat. Jak ovlivní životní styl jeho praxi, zda budou jeho klienti na zdravotní péči šetřit, či nikoliv. V ekonomické oblasti by se měl zaměřit především na to, jestli jeho ordinace bude mít příznivé či nepříznivé okolí, nebo jak se dotkne ekonomický vývoj peněženek jeho pacientů. Kromě těchto faktorů je, ať chce nebo nechce,  obklopen přímou konkurencí v oboru. Ve zdravotnictví není toto slovo otázkou boje a vítězství, zde je naopak nezbytně nutné domluvit se s konkurencí na vymezení určitého prostoru a zároveň se doplňovat či přímo spolupracovat s konkurencí. Čím více bude mít stomatolog dostupných informací, tím lepší a kvalitnější výhled si může sestavit na  období  několik příštích let.