Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Protetika

Protetika společně se záchovnou a chirurgickou stomatologií tvoří základ celé stomatologie. Cílem protetického ošetření je náhrada ztracených částí zubu, celého zubu, skupiny zubů až chrupu jako celku. Metody rekonstrukce jsou dnes velmi dokonalé, otázkou však zůstává, co pacient od rekonstrukce očekává, zda estetiku, nebo funkčnost. Zásadním kritériem je subjektivní i objektivní dostupnost řešení. Správné a vhodné ošetření zajistí dlouhodobý úspěch. Dnes je již zcela na rozhodnutí ošetřujícího zubního lékaře i pacienta, jak bude terapie náročná. Lze říci, že z hlediska protetiky je rekonstrukce z pohledu dlouhodobé stability léčení prioritní. Správné plánování ošetření, jeho časová posloupnost i další péče o pacienta jsou hlavní zásadou úspěchu. Protetická stomatologie je obor zaměřený na doplnění chybějících částí zubů, jednotlivých zubů, skupin zubů, chrupu jako celku, tvrdých i měkkých tkání. Druhy zubních náhrad: Pevné – fixní náhrady – jsou korunky, kořenové nástavby, můstky. Po individuálním zhotovení v zubní laboratoři a natmelení na přirozené zuby či implantáty do žvýkacího aparátu, je nemůže pacient sám vyjímat. Tyto náhrady jsou tedy pevně fixovány ke zbývajícím vlastním zubům. Nevýhodou je, že je k tomu zapotřebí vždy vlastní zuby tvarově připravit a to broušením. Snímatelné náhrady – tvoří náhrady částečné i celkové. Po zhotovení a nasazení je pacient sám může, nebo dokonce musí vyjímat. Částečná náhrada se aplikuje v případě menších defektů, kde použití fixních náhrad je, z různých důvodů, neúčelné a u větších až rozsáhlých defektů zubních řad. Díky své přizpůsobivosti mohou nalézt uplatnění téměř při všech stavech zubů a typech defektů zubních oblouků, počínaje ztrátou pouze jednoho zubu a konče situací, kdy v čelisti ještě zbývá alespoň jeden zub. Celková zubní náhrada má zvláštní postavení mezi snímatelnými náhradami. Nahrazuje přirozený chrup pacienta funkčně i esteticky. Celková zubní náhrada se skládá z desky a umělých zubů. Limitujícím faktorem protetického ošetření je cena. Většina zubních náhrad není zdravotními pojišťovnami plně hrazena. Výše úhrady pojišťovnou je stanovena zákonem a je pro všechna zdravotnická zařízení stejná. Spoluúčast pacienta, tedy částka, kterou zaplatí, pak může být v jednotlivých stomatologických ordinacích odlišná, protože do ceny může každá ordinace zakalkulovat své oprávněné náklady.