Další lékaři


MUDr. Věra Gruberová

Strakonice


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Josef Liškař

Deštná


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Václav Bejblík

Soběslav


Ordinace spolupracující s pojišťovnami

MUDr. Vladimír Černý

Jistebnice


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Červený Miroslav

České Budějovice


Ordinace spolupracující s pojišťovnami

MUDr. Helena Mikulíková

České Budějovice


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Ludmila Makovcová

Tábor


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Milan Kuncl

Vimperk


Záchovná a estetická stomatologie

MDDr. Ivana Skořepová (Pelikánová)

Dačice II


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Hana Klosse

Český Krumlov


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Ivana Horvathová-Novanská

Trhové Sviny


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Martin Ehrenberger

České Budějovice 2


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Pavel Šmíd

Jindřichův Hradec II


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Stanislav Ryčovský

České Budějovice 6


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Jaroslav Sádlo

Strakonice


Záchovná a estetická stomatologie

MUDr. Jaroslava Kubíčková

Petrovice


Ordinace spolupracující s pojišťovnami

MUDr. Marie Matoušková

Dačice


REGISTRUJE NOVÉ PACIENTY

MUDr. Jitka Drdáková

Kaplice


Stomatologie pro dospělé

Ordinace spolupracující s pojišťovnami

Veřejná zdravotní pojišťovna České republiky určuje způsob komunikace lékařů a pojišťoven a předepisuje doklady, které se pro takovou komunikaci používají. VZP dále na svých internetových stránkách vydává tzv. číselníky, kde jsou uvedeny kódy, které se používají pro popis zdravotních výkonů, materiálů, léčiv, stomatologických výrobků apod. Když lékař zapisuje údaje do dokladů, místo názvů používá kódy z číselníků. Doklady, metodika jejich vyplňování a předávání i číselníky vydávané VZP jsou závazné pro všechny pojišťovny. Lékař tedy komunikuje se všemi zdravotními pojišťovnami jednotným způsobem. Každému pacientovi, kterému lékař poskytl zdravotní péči, je přiřazen doklad s názvem ,,Vyúčtování výkonů“. Do jednotlivých řádků tohoto dokladu lékař vyplňuje provedené zdravotní výkony. Na základě toho zdravotní pojišťovny proplácí lékařům péči, která byla poskytnuta pojištěncům. Každá ordinace má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, kde je uvedeno, jak často se budou předkládat doklady k vyúčtování a také způsob jak doklady budou předávány. Může jít o předkládání dokladů v papírové nebo elektronické podobě. Některé pojišťovny však vyžadují jen doklady elektronické. Zdravotní výkony lékař vykazuje jednou měsíčně, vždy za předchozí měsíc. Jsou účtovány podle sazebníku, ze kterého vyplývá, že některé zákroky jsou omezeny frekvencí a některé jsou vázány na diagnózu. V případě, že soukromá ordinace vykáže více než jedno preventivní vyšetření u jednoho pojištěnce, zdravotní pojišťovna tento výkon neuhradí a to z důvodu stanovení frekvence, tj. nároku na jednu preventivní prohlídku za rok. Úhrada zdravotních výkonů ve stomatologii Zdravotní pojišťovna u každého pacienta hradí z veřejného zdravotního pojištění dvě vyšetření v rámci pravidelné péče v kalendářním roce. Při registraci pojištěnce, při preventivní prohlídce u dospělých pacientů jednou ročně, u dětí a mladistvých do 18 let dvakrát do roka a u těhotných žen dvakrát za období těhotenství. Hrazena je také běžná péče, kdy pacient přijde například s onemocněním dásní, zánětem nervu apod. Dále se hradí rentgenová vyšetření, extrakce zubů, lokální anestezie, zubní výplně pak v rozsahu standardu. Plně hrazená je i široká skupina výkonů týkající se ortodoncie, to je obor, který se zabývá rovnáním zubů pomocí rovnátek. V případě ošetření pomocí fixního ortodontického aparátu není hrazen z veřejného zdravotního pojištění použitý materiál, ze kterého jsou zhotoveny fixní aparáty. V širokém rozsahu je z veřejného zdravotního pojištění hrazena také péče specialistů, jako jsou parodontologové či stomatochirurgové. Většina moderních zákroků a materiálů není do systému všeobecného zdravotního pojištění vůbec zahrnuta. Pojišťovna hradí pouze zastaralé postupy a materiály, které nedovolují odvést kvalitní práci. Tyto neúčinné zákroky ale stomatologické ordinace neprovádí. Používají takových metod a materiálů, u nichž jsou přesvědčeni o kvalitě, ale tyto pak musí pacient hradit v plné výši. Smlouvy s pojišťovnami Uzavření smluv předchází dodání příslušných dokumentů, které zdravotní pojišťovna od lékaře vyžaduje. Je to registrace ordinace, smlouva o pojištění proti odpovědnosti za škodu, smlouva na uzavření běžného účtu, provozní řád schválený orgánem veřejné ochrany zdraví, seznam personálního vybavení, doklady o vzdělání lékaře a popř. dalších zdravotnických pracovníků ordinace.