Jednání s ČSK

Předmětem jednání byla komunikace mezi operátori a klienty. Bylo jasně definováno, že katalog-stomatologů je privátní projekt, který není pod záštitou ČSK. Jednání proběhlo v reakci na popud stomatologů, kteří tuto informaci požadovali.

 

Stanovisko ČSK k projektu je neutrální. V současnosti bylo s politováním konstatováno, že 30% stomatologů v České republice nevlastní počítač, tudíž pro ČSK není projekt podobného zaměření aktuální.

 

Naše společnost s politováním konstatuje, že ze strany ČSK není zájem se orientovat ani na pacienta, ze kterých statisticky dnes 60% internet aktivně využívá.

 

Závěrem jednání byla ČSK obeznámena se záměry našeho projektu a to doplnit služby klientů o online objednávací systém Orfeo, který bude implementován do katalogu do konce července 2010.