Protetické ošetření

MUDr. Helena Hanusová

Autor: MUDr. Helena Hanusová

Stomatologická ordinace Potěhy Ordinace se nachází v budově Obecního úřadu Potěhy. www.zubarcaslav.cz   Odborná zubní lékařka MUDr. Helena Hanusová…

Více o autorovi

Při protetickém ošetření se používají moderní materiály a postupy. Kromě metalokeramických korunek, je stomatolog schopen poskytnout i korunky celokeroamické. Této možnosti využívají zejména pacienti, kteří z různých důvodů odmítají přítomnost kovu v dutině ústní. Jedním z důvodu může být alergie na kov, jindy jde o důvod estetický.Protetické ošetření je proces, kdy se nahrazují ztracené zuby. Pokud jde o defekt jednoho zubu, použije se samostatná, v ústech pevně fixovaná korunka. Jestliže ale jde o ztrátu více zubů, tento defekt je možné nahradit můstkem, kdy korunky na vlastních zubech tvoří pilíře, které nesou chybějící zuby. Této varianty se využije v případě, že poškození zubu je tak velké, že není možné nasadit korunky, které by umělý zub nesly.K nahrazení chybějících zubů je nutné přistoupit co nejdříve a nejde jen o estetický důvod, ale především se jedná o skutečnost, že po ztrátě zubů dochází k posunu zdravých zubů do vzniklé mezery. Následkem toho jsou pak poruchy skusu a nevratné porušení poměrů v dutině ústní. Před zhotovením fixního můstku je třeba zhodnotit, které zuby jsou schopné nést konstrukci můstku a přenášet žvýkací tlak. Pokud pacient vyhledá ošetření včas, není ztráta jednoho či více zubů žádnou tragédií.Technologie snímatelných náhrad pokročila hodně kupředu a díky tomu mohou pacienti využívat pohodlné snímatelné náhrady s funkčním řešením. Částečně snímatelné náhrady používají pacienti, pokud v zubní řadě chybí několik zubů, kde nejde ukotvit fixní můstek. Většinou se tato náhrada používá při ztrátě stoliček a při defektech, které zasáhnou celý zubní oblouk. Snímatelná konstrukce náhrady je pohodlná, neboť žvýkací tlak se rovnoměrně přenáší mezi opěrné zuby. Celkové náhrady, známé pod názvem ,,zuby do skleničky“ se zhotovují při úplné absenci zubů, kdy je nutné nahradit původní chrup. Díky výborné přilnavosti dobře drží na dásních a při použití vhodných stomatologických materiálů věrně napodobují pravé zuby.Žádná umělá náhrada ale nemůže nahradit pevnost a funkčnost přirozeného chrupu a úspěšné užívání snímatelné a pevné náhrady tedy vyžaduje osvojení nových návyků při kousání i při mluvení.Při výrobě umělých náhrad je nezbytná perfektní spolupráce stomatologa a zubního technika, termín zhotovení náhrady vždy ovlivňují jak faktory biologické, tak technické. Při delších časových prodlevách jsou pacientům zhotovovány dočasné zubní náhrady.